juli 2017

Archief

14 juli 2017

Werkzaamheden N34 (afsluitingen)

Geachte heer/mevrouw, Via diverse berichtgeving is aangekondigd dat het ontwerp en de planning van de N34 op details moet worden geoptimaliseerd, mede door de extra opties die vanwege de gunstige aanbesteding ingepast moeten worden. Opties die bijdragen aan een veilige N34. Deze inpassing en afstemming kost meer tijd. Graag willen wij u persoonlijk informeren over de aangepaste planning voor de werkzaamheden aan de N34. Individuele details over de nieuwe planning, bijvoorbeeld de datum waarop uw perceel ontsluitingsweg wordt aangepast, volgen in augustus. Hiervoor wordt u door de combinatie FLOOW benaderd.

Lees verder