Werkzaamheden N34 (afsluitingen)

Archief

Geachte heer/mevrouw, Via diverse berichtgeving is aangekondigd dat het ontwerp en de planning van de N34 op details moet worden geoptimaliseerd, mede door de extra opties die vanwege de gunstige aanbesteding ingepast moeten worden. Opties die bijdragen aan een veilige N34. Deze inpassing en afstemming kost meer tijd. Graag willen wij u persoonlijk informeren over de aangepaste planning voor de werkzaamheden aan de N34. Individuele details over de nieuwe planning, bijvoorbeeld de datum waarop uw perceel ontsluitingsweg wordt aangepast, volgen in augustus. Hiervoor wordt u door de combinatie FLOOW benaderd.

De werkzaamheden aan de N34 tussen de Witte-Paal en de grens met Drenthe gaan vanaf medio september 2017 van start. De eerste afsluiting van de N34, tussen de N343 en de J.C. Kellerlaan, die gepland stond vanaf medio juli, schuift op naar oktober. Het verkeer wordt dan tijdelijk omgeleid via aangegeven routes. Tot aan september worden enkel voorbereidende werkzaamheden getroffen, zoals het verleggen van kabels en leidingen.

De wegafsluitingen van de N34 ziet er in chronologische volgorde in hoofdlijnen als volgt uit:

·         De afsluiting van de N34, tussen de N343 en de J.C. Kellerlaan, die gepland stond vanaf medio juli, schuift op naar oktober 2017. 

·         De afsluiting van de N34, tussen de Witte Paal en de N343, die gepland stond in het najaar van 2017, schuift door naar het voorjaar 2018. 

·         De afsluiting van de N34, tussen de J.C. Kellerlaan en de grens met Drenthe wordt ongewijzigd uitgevoerd in het najaar van 2018.

 

De eindmijlpaal voor het project blijft gehandhaafd. Eind 2018 doch uiterlijk medio 2019 kan de nieuwe N34 in gebruik worden genomen als veilige regionale stroomweg.

 

Vragen over werkzaamheden

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kan u tijdens kantooruren contact opnemen met de receptie van Reef Infra B.V. onder vermelding van het project N34. Het

centrale nummer is 0541 58 41 11 en het e-mailadres is info@reef-infra.com. Onze omgevingsmanager neemt dan op korte termijn contact met u op.

 

Inloopspreekuur

Elke woensdag tussen 14.00 - 16.00 uur. locatie: J.C. Kellerlaan 22 (gebouw Van Dijk bouw Vastgoed B.V.).

 

Volgende nieuwsbrief

Voor de zomervakantie versturen wij nog een nieuwsbrief met nieuw en informatie over het project N34.

 

Met vriendelijke groet,

 

Robyn van Essen

Projectmedewerker N34